Wystawy

Wystawa: „Jagiełło-Matejko. Król w twórczości Mistrza”

Sandomierz

Wystawa: „Jagiełło-Matejko. Król w twórczości Mistrza”

Najważniejsze informacje

Początek Sobota, 16 lipca, godz. 12:00
Zakończenie Czwartek, 29 września, godz. 18:00
Miejsce Zamek Królewski, Sandomierz
Strona wydarzenia https://sandomierz.eu/5641/wy…

Opis

Głównym założeniem ekspozycji jest edukacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii, sztuki, ze szczególnym odniesieniem się do kluczowych momentów w dziejach Ojczyzny oraz dążeń niepodległościowych. Ukazanie związków pomiędzy sztuką, a historią, między potęgą Polski za panowania Jagiełły, a siłą oddziaływania malarstwa Matejki odzwierciedlającego dążenia niepodległościowe Polaków pod zaborami. Uwrażliwienie społeczeństwa na estetykę malarstwa czerpiącego ze źródeł historiograficznych oraz umożliwienie społeczności regionu kontaktu z szeroko rozumianą sztuką, a także edukacja kulturalno – historyczna młodzieży.

Premiera pisma historycznego „Tygodnik Nadwiślański. Historia – Zdarzyło się nad Wisłą i Sanem”.