Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Cogito

Dobkiewicza 12, Sadomierz

Oferujemy diagnozę i terapię wykonywaną przez psychiatrę, psychologa klinicznego, psychoterapeutę, pedagoga specjalnego, logopedę, terapeutę biofeedback.