W nadchodzącą niedzielę, tj. 15 października br., PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. - Zakład Komunikacji Miejskiej zapewni darmowe kursy dla wszystkich autobusów komunikacji miejskiej. Dodatkowo kursy autobusów będą odbywać się zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze.

Inicjatywa ta ma na celu ułatwić mieszkańcom Sandomierza dotarcie do lokalów wyborczych i powstała we współpracy z Burmistrzem Sandomierza - organizatora publicznego transportu zbiorowego. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie wszystkim mieszkańcom miasta udziału w wyborach parlamentarnych, aby nikt nie czuł się wykluczony ani pozbawiony możliwości oddania swojego głosu.